پرسشنامه تایید جویی کودکان

پرسشنامه تایید جویی کودکان
رشته تحصیلی : پرسشنامه

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 22

حجم فایل (به کیلوبایت) : 46

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

پرسشنامه تایید جویی کودکان

به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه 

در شرایط کنونی ،نیازبه تأیید  یکی از قدرتمند ترین نیازهای وابسته در جامعه معاصر تلقی می شود.(     Napp    ).     Napp     یک مفهوم روان زادی – اجتماعی است (تری پاتی[1] و تری پاتی ،1987) که مبنای انگیزشی برای حمایت اجتماعی به شمار می رود. فردی که به Napp     در حد بالایی پاسخ می دهد، به نیاز خود برای کسب پذیرش در کامروا سازی وابستگی  ، و نیل به بازشناسی و یا رسیدن به مقام از طریق متعهد کردن خویش در بروز رفتاری برای کسب تأیید پاسخ می دهد به این صورت که در موقعیتهای خاص از طریق خود نمایی مثبت (میل گرایشی) و افکار نابسندگی ها ( گرایش اجتنابی ) عمل می کند . Napp   به عنوان تکیه گاهی بر داوریهای ارزشمند دیگر مسائل مربوطه نیز مورد توجه قرار گرفته است.تصور می شودکه این تکیه گاه ناشی از دو عامل اساسی است: انگیزه ای به منظور کسب تأیید (رفتار گرایشی) و انگیزه ای به منظور پیشگیری از عدم تأیید (رفتار اجتنابی). تفاوتهای فردی در گرایش Napp ، دلالت بر تفاوتهای رفتاری در موقعیتهای متفاوت دارد و تحقیق با  Napp ارزش پیش بینی این سازه را نشان داده است .

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :           50
تعداد مولفه :             تک مولفه 
روایی و پایایی :          دارد
نحوه نمره گذاری :      دارد
منبع :                        دارد  
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :    22    صفحه